Şahkulu Sultan Vakfı Yayınlarını Dergahımızın Kitabevinden temin edebilirisiniz. Tüm kitaplarımızın PDF hali kısa bir zaman içerisinden web sayfamızdan tüm canlarımızın kullanımına hazır hale getirilecektir.
ŞAHKULU SULTAN VAKFI YAYIN LİSTESİ
KİTAP ADI
1 -Anadolu’da Alevilik
2 -Kızılbaş Alevi Dedeleri
3 -Laiklik nedir? Aleviler Niçin Laik Olmak Zorundadır?
4 -Turkish Alevis Today
5 -Ölmeden Evvel Ölmek
6 -Pir Sultan Abdal Divanı
7 -Bütün Yönleriyle Bektaşilik ve Alevilik C.1.
8 -Bütün Yönleriyle Bektaşilik ve Alevilik C.6.
9 -Anadolu’da Alevi-Bektaşi Dergahları
10- Mehmet Ali Hilmi Dedebaba Divanı
11 -Şaha Doğru Giden Kervan
12 -Garibname
13 -Alevilerde Semah Nedir?
14 -Alevilik’te Hz. Ali
15 -Alevilik Şiilik Farkı
16 -Alevilik ve Ahilik
17 -Alevilik’te Müsahiplik
18 -Dört Kapı Kırk Makam
19 -İmam Cafer Buyruğu
20 -Halk Takvimi
21-Kırklar Cemi
22-Pir Sultan Abdal
23 -Kul Himmet
24-Hacı Bektaş Veli
25 -Alevilik Bektaşilik ve Türkçe
26-Hz. Hüseyin ve Kerbela
27-Derviş Muhammed Divanı
28-Vicdan Muhakemesi
29-Alevilik Nedir?
30-Türkische Aleviten Heute
31-Vahdet-i Mevcut
32-Abdal Musa
33 -Dergah ve Örgütlenme
34 -Alevilikte Devriye
35 -Alevilikte Kadının Yeri
36 -Darın Pirleri
37 -Alevilikte Hızır Tapımı
38 -Dardan İndirme Erkanı
39 -Alevi Aydınlanması-Hümanizmi
40 -Şeyh Bedreddin Simavi Yaşamı, Dünya Görüşü ve Şiirleri
41 -İnsan Tanrı
42 -Kızılbaş Ütaopya: Rıza Şehri
43 -Virani (Yedi Ulu ozanlardan) Yaşamı, Felsefesi, Eserleri (Şiirlerinden Örneklerle Dünya Görüşü)
44 -Seyyid İmameddin Nesimi (Yedi Ulu Ozanlardan) Yaşamı, Dünya Görüşü ve Şiirleri
45 -Şah Hatayi
46 -Fuzuli
47 -Yemini (yedi ulu ozanlardan) Yaşamı, Felsefesi ve Eserleri (Şiirlerinden Örneklerle)
48 -Batınilik’de Sayıların Anlamı Yedi Sayısı? Neden Yedi Ulu Ozan?