ŞAHKULU VAKFI’NIN YAYINLADIĞI KİTAPLARIN LİSTESİ

KİTAPLAR

Vicdan Muhakemesi, Tacettin Küçük, 1990, İstanbul
Derviş Muhammed Divanı, Aşıki- Şahsultan, 2. Baskı: 1993, Anadolu Matbaa Tic. Koll. Şti., İstanbul
Anadolu’da Alevilik, Battal Pehlivan, 4. Baskı, 1994, İstanbul
Pir Sultan Abdal Divanı, ANT Yayınları – Şahkulu Dergâhı Vakfı Ortak Yayını, Anadolu Matbaası, 1996, İstanbul
Anadolu’da Alevi – Bektaşi Dergâhları, Cemal Şener, Anadolu Matbaası, 1996, İstanbul
Şaha Doğru Giden Kervan, Alevilik Nedir?, Cemal Şener, Anadolu Matbaası, 1997, İstanbul.
Kırklar Cemi, Esat Korkmaz, Anadolu Matbaa Ambalaj San. Tic. Ltd. Şti., Kasım 1997, İstanbul (Şahkulu Sultan Külliyesi Mehmet Ali Hilmi Dedebaba Araştırma, Eğitim ve Kültür Vakfı Yayınları)
Âşık Paşa-yı Veli, Garipname, Çeviren: Doç. Dr. Bedri Noyan (Dedebaba), Yayına Hazırlayan: Şakir Keçeli, Şahkulu Sultan Vakfı – Ardıç Yayınları, 1998, Ankara
Turkish Alevis Today, John Shindeldecker, Zafer Matbaası, 1998, İstanbul
Dört Kapı Kırk Makam, Esat Korkmaz, Anadolu Matbaası, Ağustos 1998, İstanbul, (Şahkulu Sultan Külliyesi Mehmet Ali Hilmi Dedebaba Araştırma, Eğitim ve Kültür Vakfı Yayınları), Yayın No: 6
Alevilik Temel Eğitim Dersleri (1. Cilt), Süleyman Zaman, İstanbul Ofset Basım Yayın San. Tic. A. Ş., 2013, İstanbul
Alevilik Temel Eğitim Dersleri (2. Cilt), Süleyman Zaman, İstanbul Ofset Basım Yayın San. Tic. A. Ş., 2013, İstanbul
Alevilik Sözlüğü, Esat Korkmaz, İstanbul Ofset Basım Yayın San. Tic. A.Ş., Kasım 2014, İstanbul

CEP KİTAPLARI DİZİSİ

Kızılbaş Alevi Dedeleri, Ali Yaman, Alevilik- Bektaşilik Cep Kitapları Dizisi: 1
Alevilik Nedir?, Ali Yaman, Alevilik Bektaşilik Cep Kitapları Dizisi: 2
Simavna Kadısıoğlu, Şeyh Bedreddin, Ali Yaman, Alevilik- Bektaşilik Cep Kitapları Dizisi: 2, Ufuk Matbaacılık, 1998, İstanbul
Laiklik Nedir? Aleviler Niçin Laik Olmak Zorundadır?, Esat Korkmaz- Doğu Perinçek, Alevilik- Bektaşilik Cep Kitapları Dizisi: 3, Anadolu Matbaası, 1998, İstanbul.

KİTAPÇIKLAR
(Şahkulu Bilim Heyetinin Hazırladığı Kitapçıklar Dizisi)

Aleviler’de Semah Nedir?, Şahkulu Bilim Heyeti, 2009, Eğitim Dizisi: 2
Alevilik- Bektaşilik ve Türkçe, Kasım 1997, Eğitim Dizisi: 3
Kırklar Cemi (Cemi), İstanbul Ofset, İstanbul, Yayın No: 5
Alevilik Şiilik Farkı, Şahkulu Bilim Heyeti, İstanbul, 2010, Eğitim Dizisi: 6
Alevilik ve Ahilik, 1998, İstanbul, Yayınlar: 9
Alevilik’te Hz. Ali, Şahkulu Bilim Heyeti, İstanbul, 2010
Ölmeden Evvel Ölmek, Şahkulu Bilim Kurulu Tarafından Hazırlanmıştır, İstanbul Ofset Basım, İstanbul
Halk Takvimi, Fuzuli, Abdal Musa, İstanbul, Ocak 2004

* Alevilik Nedir? Dizisi
(Hazırlayan: Esat KORKMAZ)

Alevilik Nedir?, Anadolu Matbaası, 1994, İstanbul, Yayınlar: 1
Alevilikte Kadın, Esat Korkmaz, İstanbul Ofset, Kasım 2014, İstanbul, Yayın No: 2
Alevilik Bektaşilik ve Türkçe, 1997, İstanbul, Yayınlar: 3
Ölmeden Evvel Ölmek, 1997, İstanbul, Yayınlar: 5
Hacı Bektaş Veli, İstanbul Ofset, İstanbul, Yayınlar: 6
Hüseyin ve Kerbala, 1998, İstanbul, Yayınlar: 7
Pir Sultan Abdal, 1998, İstanbul, Yayınlar: 8
Darın Pirleri, Esat Korkmaz, İstanbul Ofset, Kasım 2014, İstanbul, Yayın No: 9
Dar’dan İndirme Erkanı, Esat Korkmaz, İstanbul Ofset, Kasım 2014, Yayınlar: 13
İnsan Tanrı, Esat Korkmaz, İstanbul Ofset, Kasım 2014, İstanbul, Yayın No: 16

* Eğitim Dizisi
(Hazırlayan: Süleyman ZAMAN)

Bütüncül Yönleriyle Alevilik, Süleyman Zaman, Haziran 2012, İstanbul Ofset, Yayın No: 1
Aleviler’de Semah, Barış Matbaa, 2009, İstanbul, Şahkulu Eğitim Dizisi: 2
Fuzuli, 2012, Süleyman Zaman, İstanbul, Şahkulu Eğitim Dizisi: 2
Şah Hatayi, Süleyman Zaman, 2012, Şahkulu Eğitim Dizisi: 3
Ozan ve Aşık Kimdir? Ozanlık Nedir?, Süleyman Zaman, İstanbul Ofset, 2012, Şahkulu Eğitim Dizisi: 4
Kırklar Cemi (Meclisi), Barış Matbaa, 2010, İstanbul, Şahkulu Eğitim Dizisi: 5
Kul Himmet, Süleyman Zaman, 2012, İstanbul, Eğitim Dizisi: 5
Pir Sultan Abdal, Süleyman Zaman, İstanbul Ofset, 2012, Şahkulu Eğitim Dizisi: 6
Seyyid İmamaddin Nesimi, (Yedi Ulu Ozanlardan), Süleyman Zaman, 2012, Eğitim Dizisi: 7
Şeyh Bedreddin Simavi, İstanbul Matbaacılık, 2012, İstanbul, Şahkulu Eğitim Dizisi: 8
Virani, (Yedi Ulu Ozanlardan), Yaşamı, Felsefesi, Eserleri, Hazırlayan: Süleyman Zaman, 2012, İstanbul, Yayın No: 9
Yedi (7) Sayısı, Neden Yedi Ulu Ozan?, Hazırlayan: Süleyman Zaman, 2012, İstanbul, Yayın No: 10
Yemini, (Yedi Ulu Ozanlardan), Yaşamı, Felsefesi, Eserleri, Hazırlayan: Süleyman Zaman, 2012, İstanbul, Yayın No: 11
Alevilikte Hızır Tapımı, Esat Korkmaz, İstanbul Ofset, 2014, İstanbul, Şahkulu Yayın No: 12
Alevi Aydınlanması Hümanizma, Esat Korkmaz, İstanbul Ofset, Kasım 2014, Şahkulu Yayın No: 14
Şeyh Bedreddin, Esat Korkmaz, İstanbul Ofset, 2014, İstanbul, Yayın No: 15
Kızılbaş Ütopya Rıza Şehri, Esat Korkmaz, İstanbul Ofset, Kasım 2014, İstanbul, Şahkulu Yayın No: 17

ŞAHKULU DERGAHI İLE İLGİLİ KİTAPLAR

Şahkulu Sultan Dergahı ve İstanbul Bektaşi Tekkeleri, Burhan Kocadağ, Can Yayınları, No: 94, Nisan 1998, İstanbul

Kent ve Kentlilik Bağlamında Anadolu Halk Şiiri, Metin Turan, 24 Aralık 2016, Şahkulu Alevi Akademisi’nde Sunulan Bildiri Metni.
ŞAHKULU SULTAN DERGAHI VAKFI

*
Kitapları edinmek veya yaralanmak isteyenler için adres: Merdivenköy Mahallesi, İmam Ramiz Ayışığı Sokak (Tekkealtı Sokak), No: 7 Kadıköy / İstanbul

Telefon: 0216 368 55 25
Faks: 0216 385 64 49
E-Posta: bilgi@sahkulu.org