KİTAPLAR

 • Vicdan Muhakemesi, Tacettin Küçük, 1990, İstanbul
 • Derviş Muhammed Divanı, Aşıki- Şahsultan, 2. Baskı: 1993, Anadolu Matbaa Tic. Koll. Şti., İstanbul
 • Anadolu’da Alevilik, Battal Pehlivan, 4. Baskı, 1994, İstanbul
 • Pir Sultan Abdal Divanı, ANT Yayınları – Şahkulu Dergâhı Vakfı Ortak Yayını, Anadolu Matbaası, 1996, İstanbul
 • Anadolu’da Alevi – Bektaşi Dergâhları, Cemal Şener, Anadolu Matbaası, 1996, İstanbul
 • Şaha Doğru Giden Kervan, Alevilik Nedir?, Cemal Şener, Anadolu Matbaası, 1997, İstanbul.
 • Kırklar Cemi, Esat Korkmaz, Anadolu Matbaa Ambalaj San. Tic. Ltd. Şti., Kasım 1997, İstanbul (Şahkulu Sultan Külliyesi Mehmet Ali Hilmi Dedebaba Araştırma, Eğitim ve Kültür Vakfı Yayınları)
 • Âşık Paşa-yı Veli, Garipname, Çeviren: Doç. Dr. Bedri Noyan (Dedebaba), Yayına Hazırlayan: Şakir Keçeli, Şahkulu Sultan Vakfı – Ardıç Yayınları, 1998, Ankara
 • Turkish Alevis Today, John Shindeldecker, Zafer Matbaası, 1998, İstanbul
 • Dört Kapı Kırk Makam, Esat Korkmaz, Anadolu Matbaası, Ağustos 1998, İstanbul, (Şahkulu Sultan Külliyesi Mehmet Ali Hilmi Dedebaba Araştırma, Eğitim ve Kültür Vakfı Yayınları), Yayın No: 6
 • Alevilik Temel Eğitim Dersleri (1. Cilt), Süleyman Zaman, İstanbul Ofset Basım Yayın San. Tic. A. Ş., 2013, İstanbul
 • Alevilik Temel Eğitim Dersleri (2. Cilt), Süleyman Zaman, İstanbul Ofset Basım Yayın San. Tic. A. Ş., 2013, İstanbul
 • Alevilik Sözlüğü, Esat Korkmaz, İstanbul Ofset Basım Yayın San. Tic. A.Ş., Kasım 2014, İstanbul

 

CEP KİTAPLARI DİZİSİ

 • Kızılbaş Alevi Dedeleri, Ali Yaman, Alevilik- Bektaşilik Cep Kitapları Dizisi: 1
 • Alevilik Nedir?, Ali Yaman, Alevilik Bektaşilik Cep Kitapları Dizisi: 2
 • Simavna Kadısıoğlu, Şeyh Bedreddin, Ali Yaman, Alevilik- Bektaşilik Cep Kitapları Dizisi: 2, Ufuk Matbaacılık, 1998, İstanbul
 • Laiklik Nedir? Aleviler Niçin Laik Olmak Zorundadır?, Esat Korkmaz- Doğu Perinçek, Alevilik- Bektaşilik Cep Kitapları Dizisi: 3, Anadolu Matbaası, 1998, İstanbul.

 

 

 

KİTAPÇIKLAR

Şahkulu Bilim Heyetinin Hazırladığı Kitapçıklar Dizisi

 

 • Aleviler’de Semah Nedir?, Şahkulu Bilim Heyeti, 2009, Eğitim Dizisi: 2
 • Alevilik- Bektaşilik ve Türkçe, Kasım 1997, Eğitim Dizisi: 3
 • Kırklar Cemi (Cemi), İstanbul Ofset, İstanbul, Yayın No: 5
 • Alevilik Şiilik Farkı, Şahkulu Bilim Heyeti, İstanbul, 2010, Eğitim Dizisi: 6
 • Alevilik ve Ahilik, 1998, İstanbul, Yayınlar: 9
 • Alevilik’te Hz. Ali, Şahkulu Bilim Heyeti, İstanbul, 2010
 • Ölmeden Evvel Ölmek, Şahkulu Bilim Kurulu Tarafından Hazırlanmıştır, İstanbul Ofset Basım, İstanbul
 • Halk Takvimi, Fuzuli, Abdal Musa, İstanbul, Ocak 2004

 

Alevilik Nedir? Dizisi

Hazırlayan: Esat KORKMAZ

 • Alevilik Nedir?, Anadolu Matbaası, 1994, İstanbul, Yayınlar: 1
 • Alevilikte Kadın, Esat Korkmaz, İstanbul Ofset, Kasım 2014, İstanbul, Yayın No: 2
 • Alevilik Bektaşilik ve Türkçe, 1997, İstanbul, Yayınlar: 3
 • Ölmeden Evvel Ölmek, 1997, İstanbul, Yayınlar: 5
 • Hacı Bektaş Veli, İstanbul Ofset, İstanbul, Yayınlar: 6
 • Hüseyin ve Kerbala, 1998, İstanbul, Yayınlar: 7
 • Pir Sultan Abdal, 1998, İstanbul, Yayınlar: 8
 • Darın Pirleri, Esat Korkmaz, İstanbul Ofset, Kasım 2014, İstanbul, Yayın No: 9
 • Dar’dan İndirme Erkanı, Esat Korkmaz, İstanbul Ofset, Kasım 2014, Yayınlar: 13
 • İnsan Tanrı, Esat Korkmaz, İstanbul Ofset, Kasım 2014, İstanbul, Yayın No: 16

 

 

Eğitim Dizisi

 

Hazırlayan: Süleyman ZAMAN

 

 • Bütüncül Yönleriyle Alevilik, Süleyman Zaman, Haziran 2012, İstanbul Ofset, Yayın No: 1
 • Aleviler’de Semah, Barış Matbaa, 2009, İstanbul, Şahkulu Eğitim Dizisi: 2
 • Fuzuli, 2012, Süleyman Zaman, İstanbul, Şahkulu Eğitim Dizisi: 2
 • Şah Hatayi, Süleyman Zaman, 2012, Şahkulu Eğitim Dizisi: 3
 • Ozan ve Aşık Kimdir? Ozanlık Nedir?, Süleyman Zaman, İstanbul Ofset, 2012, Şahkulu Eğitim Dizisi: 4
 • Kırklar Cemi (Meclisi), Barış Matbaa, 2010, İstanbul, Şahkulu Eğitim Dizisi: 5
 • Kul Himmet, Süleyman Zaman, 2012, İstanbul, Eğitim Dizisi: 5
 • Pir Sultan Abdal, Süleyman Zaman, İstanbul Ofset, 2012, Şahkulu Eğitim Dizisi: 6
 • Seyyid İmamaddin Nesimi, (Yedi Ulu Ozanlardan), Süleyman Zaman, 2012, Eğitim Dizisi: 7
 • Şeyh Bedreddin Simavi, İstanbul Matbaacılık, 2012, İstanbul, Şahkulu Eğitim Dizisi: 8
 • Virani, (Yedi Ulu Ozanlardan), Yaşamı, Felsefesi, Eserleri, Hazırlayan: Süleyman Zaman, 2012, İstanbul, Yayın No: 9
 • Yedi (7) Sayısı, Neden Yedi Ulu Ozan?, Hazırlayan: Süleyman Zaman, 2012, İstanbul, Yayın No: 10
 • Yemini, (Yedi Ulu Ozanlardan), Yaşamı, Felsefesi, Eserleri, Hazırlayan: Süleyman Zaman, 2012, İstanbul, Yayın No: 11
 • Alevilikte Hızır Tapımı, Esat Korkmaz, İstanbul Ofset, 2014, İstanbul, Şahkulu Yayın No: 12
 • Alevi Aydınlanması Hümanizma, Esat Korkmaz, İstanbul Ofset, Kasım 2014, Şahkulu Yayın No: 14
 • Şeyh Bedreddin, Esat Korkmaz, İstanbul Ofset, 2014, İstanbul, Yayın No: 15
 • Kızılbaş Ütopya Rıza Şehri, Esat Korkmaz, İstanbul Ofset, Kasım 2014, İstanbul, Şahkulu Yayın No: 17

 

 ŞAHKULU DERGAHI’NI DOĞRUDAN İLGİLENDİREN KİTAPLAR

 Şahkulu Sultan Dergahı ve İstanbul Bektaşi Tekkeleri, Burhan Kocadağ, Can Yayınları, No: 94, Nisan 1998, İstanbul

 • Kent ve Kentlilik Bağlamında Anadolu Halk Şiiri, Metin Turan, 24 Aralık 2016, Şahkulu Alevi Akademisi’nde Sunulan Bildiri Metni.

ŞAHKULU SULTAN DERGAHI VAKFI

Adres: Merdivenköy Mahallesi, İmam Ramiz Ayışığı Sokak (Tekkealtı Sokak), No: 7 Kadıköy / İstanbul

Telefon: 0216 368 55 25
Faks: 0216 385 64 49
E-Posta: bilgi@sahkulu.org