M.KEMAL ATATÜRK’ün ZAMANINDA DERS KİTAPLARINA KONULAN EDİP HARABİ’nin ŞİİRİ

M.KEMAL ATATÜRK’ün ZAMANINDA DERS KİTAPLARINA KONULAN EDİP HARABİ’nin ŞİİRİ1930 yılında; İstanbul Kız Muallim Mektebi Edebiyat Muallimi Mustafa Nihat tarafından yazılan ve Maârif Vekâleti tarafından basılan, Metinlerle Türk EdebiyatıTarihi adlı Lise 3. sınıf ders kitabında, aşağıdaki şiirin tamamı Bektaşî Şairleri bölümünde okutuluyordu.

Ak üzre karadan sorma ey zâhid
Biz Hak’tan ders aldık zorlu âlimiz
Cahilsin, mufsîdsin Allah’da şâhit
Hükmümüz doğrudur âdil hakîmiz

“Lâ ilâhe” lafzın kâle almayız
Bahr-ı dalâlete asla dalmayız
Sen gibi beş vakit namâz kılmayız
Lâkin ibâdet-i Hakk’da dâimiz

Sanma biz mazhar-ı mirâç değiliz
Mirâcımız vardır muhtâç değiliz
Ramazan gününde aç da değiliz
Karnımız tok lâkin dâim sâimiz

Harâbî Allâh’tan ayrı değildir
Allah Harâbî’den gayrı değildir
Ebsem ol Harâbî yeri değildir
Biz sözünde senin dâim kaimiz

Not: Edip HARABİ, Şahkulu Sultan Dergahı’nda yetişmiş ünlü şairimizdir.

Bu belge araştırmacı-yazar Ahmet Hazerfan tarafından Milli Kütüphane’de Edip Harabi üzerine yaptığı araştırmalar esnasında ortaya çıkarılmıştır.

Bir cevap yazın