­

Hacı Bektaş Veli’yi Anmaya Gidiyoruz

Hacı Bektaş Veli'yi Anmaya Gidiyoruz 15-18 Ağustos 2016 tarihleri arasında düzenlenecek olan "53. Ulusal 27. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri Kültür ve Sanat Etkinlikleri" için hazırlık çalışmaları hızlandı. Şahkulu Sultan Vakfı, bu yılda Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri Kültür ve Sanat Etkinliklerine katılıyor.  Toplu gidiş ve konaklama organizasyonu için çalışmalarımız başladı. İstanbul'dan Hacıbektaş'a [...]

Serçeşme Hacı Bektaş Veli ve Hünkâr Dergâhı

İsmail Kaygusuz / Araştırmacı-Yazar Hacı Bektaş Veli’nin kurduğu Dergâh, Sünniliğin medreseleri karşısında, günün bilimlerinin ışığı altında ve çağını  aşarak, Bâtıni-Alevi öğretisinin kurallarının öğretilip uygulandığı Halk Üniversitesi konumu kazanmıştı. Eğitim ve öğretiminde Anadolu’da çoğunluğu oluşturan Türkmen halkların dilini, öz Türkçeyi kullanmıştır.  Kuşkusuzdur ki, başta Bereket Hacı ve çevresi olmak üzere, Malya yenilgisinden sonra yapılan Babai kırımından [...]

Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli

Prof. Dr. Ali Yaman - Yüzyıllardır Anadolu ve Balkanlar’da büyük nüfuz sahibi olmuş Bektaşi tarikatının kurucusu ve bu bölgelerde yaşayan Alevi-Bektaşi toplulukların piridir. Varolan kaynaklardan XIII. yüzyılda yaşadığı anlaşılmakta olup, çağdaşı olan diğer halk velileri gibi onun da yaşamı yarı-menkıbevi verilerle örülmüş durumdadır. Onun adını taşıyan ve Yeseviliğin kollarından olan Bektaşilik tarikatının nüfuzu sayesinde, Türk [...]