­

LAİK EĞİTİMİ KURMAK KİMLERİN GÖREVİDİR?

Prof. Dr. Server Tanilli yıllar önce yazmış, uyarmış, haklı çıkmış! İşte onun “Laik Eğitimi Kurmak Kimlerin Görevidir” başlıklı yazısı. Ön­ce, acı bir ger­çe­ği ha­tır­la­ta­lım: Tür­ki­ye’de la­ik dev­let yı­kıl­mış­tır; la­ik­lik bir anıdır yal­nız. Din ders­le­ri­nin li­se­le­re va­rın­ca­ya de­ğin zo­run­lu ha­le ge­ti­ril­di­ği, şe­ri­at okul­la­rı­nın ol­du­ğu, dev­let adı­na fet­va çı­ka­rıl­dı­ğı, Ana­ya­sa­nın da­ha ilk sa­tı­rın­da «kut­sal Türk dev­le­ti» de­yip [...]

12 EYLÜL’ÜN AMACI?

Prof. Dr. Server Tanilli 1980 yılının, başta iktidar partisinin bir askerî müdahaleyi açıkça istememiş olsa bile- aymazca davranışlarının yanı sıra, demokrasiden yana sivil güçlerin bir uzlaşmaya gitmeyi beceremeyişlerinin de açtığı -o gerçekten- “anarşik” ortamda, ordunun komuta mekanizması etkileyici olacaktı belli ki. Nitekim öyle olur. Ama onların yönünü kim saptayacaktı? Resmî edebiyat, 12 Eylül müdahalesinin, "kardeş [...]

Şahkulu’nda Cem İbadeti Yapıldı

Şahkulu Sultan Vakfı Şahkulu'nda "Cem İbadeti" yapıldı. 8 Mart teması işlendi... 10 Mart Perşembe günü saat 19:00’da başlayan Cem öncesinde Zeynel Şahan Dede tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü temalı bir sohbet yapıldı. Zeynel Şahan Dede tüm toplumumuza "kız çocuklarınız okutun" mesajını verdi.  Cem ibadeti Cem'in  Zakirliğini yapan Gülay Türkoğlu tarafında yapılan konuşma ile son [...]

Aleviler’de Ölümle İlgili Ritüeller

Ali Aktaş (sosyolog) Alıntı: www.alevibektasi.eu /www.alevibektasi.org GİRİŞ Dünyada her toplumun/topluluğun bir inancı bulunmaktadır ve bu inançlarına uygun olarak da cenaze törenleri yapmaktadırlar. Alevi toplulukları da inanç sistemlerine uygun olarak, cenaze törenlerinin gereklerini yerine getirmektedirler. Alevilerde yaşanılan yerleşim alanının kentsel ya da kırsal olmasına ve öğrenim durumuna göre, ölüm olgusuna bakış, yakınlarını kaybedenlerin gösterdikleri tepkiler ve [...]

Veli Akkol Dede: “İbadetlerin özü ve esası sonuç olarak insandır”

Bugün Hakka yürüyen Şahkulu Dergahı Dedesi Veli Akkol Dede'nin anısına, araştırmacı Ayhan Aydın'ın 5 Şubat 2000 tarihinde Cem Radyo'da kendisi ile yaptığı söyleşiyi yayınlıyoruz. Devri daim olsun... VELİ AKKOL (ŞEYH SÜLEYMAN OCAĞI /  MALATYA / ŞAHKULU SULTAN DERGAHI DEDESİ)AYHAN AYDIN Bilgisinin dışında, toparlayıcı kişiliğiyle, kucaklayıcılığıyla, Alevi/Bektaşi/Mevlevi/Sünni ayırt etmeksizin; yaşlı-genç, Şahkulu Sultan Dergahı’na gelen binlerce insanının [...]

Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli

Prof. Dr. Ali Yaman - Yüzyıllardır Anadolu ve Balkanlar’da büyük nüfuz sahibi olmuş Bektaşi tarikatının kurucusu ve bu bölgelerde yaşayan Alevi-Bektaşi toplulukların piridir. Varolan kaynaklardan XIII. yüzyılda yaşadığı anlaşılmakta olup, çağdaşı olan diğer halk velileri gibi onun da yaşamı yarı-menkıbevi verilerle örülmüş durumdadır. Onun adını taşıyan ve Yeseviliğin kollarından olan Bektaşilik tarikatının nüfuzu sayesinde, Türk [...]

Çoğulculuk, Çoğunlukçuluk ve “Mezheplerüstü”lük Ekseninde: Zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri

Prof. Dr. Ali. Yaman 2005 yılından bu yana zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) Dersleriyle ilgili gelişmeleri ve müfredatı izlemeye çalışıyorum. AİHM’e Alevilerce yapılan başvuru ve dava süreçlerinde de uzman olarak görüşlerimi ifade ettim. Ama aynı şekilde Alevi Çalıştayları sonrasında kurulan komisyonda da bu derslerin nispeten daha iyi hale getirilmesine katkı sunmak üzere bulundum. [...]

Necdet Saraç: Havada uçuşan fetvalar!

Havada fetvalar uçuşmaya başladı! Osmanlı’da karar her zaman ve tereddütsüz padişahındı. Ancak “kural gereği”padişah ferman yayınlamadan önce Şeyhülislam (Bugünün Diyanet İşleri Başkanı) fetva verirdi. Fermanla ilan edilecek “padişah kararı” Şeyhülislam’ın fetvasına yansır, sonra padişah fermanını yayınlar ve “danışıklı dövüş” tamamlanmış, “operasyon” bu şekilde “dinimize göre de caiz” hale getirilmiş olurdu! İslamiyette “dini bir kurum” tarafından herhangi [...]

Necdet Saraç: Cumhuriyet, Aleviler ve siyasal İslamcılar

Necdet Saraç - 1826’da Alevi-Bektaşi dergahlarının kapatılmasının, yakılmasının, yıkılmasının üzerinden çok değil daha 100 yıl bile geçmemişti. Büyük bir katliam yaşanmış, Hacı Bektaş Dergahı başta olmak üzere, bütün dergahlarının başında Nakşibendi Şeyhleri atanmış, 100 yıldır dergahları onlar yönetiyordu... Bir kez daha kaçar göçer olmuşlar, taşradaki Alevilere bu kez şehirdekiler de eklenmiştir. 1826’da yayınladığı fermanda kendisine “Padişah-ı [...]

Turan Eser: Hayırlı devlet cumaları ve laiklik -I

Turan Eser - Laikliği konuşmadığımız ve onun için mücadele etmediğimizden dolayı AKP hükümeti ve AK-Saray, Rejimi Sünnilik ekseninde inşa etmeye ve dini devletleştirmeye son hızla devam ediyor. Laiklik için mücadele zemini terk edildiğinden ve zayıflatıldığından, gericilik cesaret alıyor. Laiklik ve sınıf mücadelesinin özgürleştirici ve birleştirici gücüne olan inanç zayıfladıkça, insanlığa karşı suçlar artıyor. İnsanlık ve çocuk [...]