­

SONSUZA YOLCULUK SÖZLERİ

SONSUZA YOLCULUK SÖZLERİ Erenler, bacılar, dostlar yarenler Yüzümüz yerde, özümüz darda Elimiz bağlı, yüreğimiz dağlı Gözümüz yaşlı, bağrımız ateşli Yaşam bitimli, acılar bitimsiz Sevgi acı ile kardeş, yaşam, ölümle eş. Yer anamız, gök atamız Doğada doğduk, topraktan var olduk Bir tende can bulduk, bir bilinçle özgür olduk Yaşam koşusu engebeli, yaşam yolu dikenli Taş taşa [...]

ŞAHIM BİZE KIRKLAR DERLER

ŞAHIM BİZE KIRKLAR DERLER               Her şey her zaman ki gibi başladı. Lokmalar hazırlandı, temiz elbiseler giyinildi, diğer hazırlıklar tamam edildi ve cem evine gelindi. Yine her zaman ki gibi lokmalar hizmet sahiplerine teslim edildi, cem başlamadan canlarla hasret giderildi, dede ile sohbet edildi, çay içildi ve cem zamanı [...]

Alevilik İle İlgili Tezlere Ulaşabileceğiniz Linkler

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

GERİCİ EĞİTİME KARŞI LAİK, DEMOKRATİK EĞİTİM” MİTİNGİNE NEDEN KATILMIYORUZ?

“GERİCİ EĞİTİME KARŞI LAİK, DEMOKRATİK EĞİTİM” MİTİNGİNE NEDEN KATILMIYORUZ? KAMUOYUNA Kamuoyu tarafından; “Gerici Eğitime Karşı Laik, Demokratik Eğitim” adı altında, 17 Eylül 2017 tarihinde Kartal Meydanı’nda yapılacak olan mitingle ilgili kurumumuzun görüşleri sorulmaktadır. Katılmıyoruz Çünkü; 1. Bu mitingin planlanmasında, ana fikrinden, hazırlık aşamalarından, katılımcıların kimler olduğundan hiçbir şekilde haberdar edilmedik. 2. Buna benzer ortaklaşa veya [...]

CEMEVİ ALEVİLERİN İBADETHANESİDİR

CEMEVİ ALEVİLERİN İBADETHÂNESİDİR Hiç bir siyasi, teolojik, ideolojik yaklaşım bu gerçeği tersyüz edip yok sayamaz. Alevilerin ibadethanesi cemevidir. Ve bazılarının sandıkları gibi cemevi öyle dün oluşmuş, tarihsel, toplumsal ve en önemlisi de inançsal manada yetersiz, desteksiz, altyapısız bir yapı değildir. Günümüz siyasi kuşatmalarının sonucunda bazı pratik eksikleri olmakla beraber cemevleri sağlam bir inançsal temele oturuyor. [...]

ALEVİLER TAKİYE Mİ YAPIYORLAR?

ALEVİLER TAKİYE Mİ YAPIYORLAR? Adeta Alevilerin aklı, geçmişi, inancı ve ibadeti ile alay edercesine bir takım söylemler dillendiriliyor. Bu söylemleri açmak ve gerçeğini ortaya koymak, kafa karışıklığı yaşayanlara ışık tutmak boynumuzun borucudur. Gelelim bu söylemlere. Bu söylemlerden birisi şöyledir: “aslında Alevilerin Hz. Ali ile Hz. Muhammed'e inanmadıkları, katliam ve baskılardan dolayı inanıyormuş gibi yaptıkları, Alevilerin peygamberle, [...]

OSMANLI ŞEYHULİSLAMI EBUSUUD EFENDİ’NİN (1491-1574) ALEVİLER HAKKINDA VERDİĞİ FETVALAR

OSMANLI ŞEYHULİSLAMI EBUSUUD EFENDİ'NİN (1491-1574) ALEVİLER HAKKINDA VERDİĞİ FETVALAR: Osmanlı’nın Şeyhülislamlarına göre Aleviler; “Ar, namus tanımazlar, bilmezler. Şeriata aykırı düşünce ve inanç içindedirler. Şeriatı küçümserler, Kur'an'ı hafife alırlar. İlk üç halifenin halifeliğini inkar ederler.Ebu Bekir, Ömer ve Osman'a söverler. Peygamberin eşi Ayşe'ye söverler. Kafir ve ehl - i fesattırlar, dinden dönmüşlerdir. Başlarına giydikleri, küfür ( [...]

HACI BEKTAŞ VELİ DÜŞÜNCESİNİN ÖZELLİKLERİ

1-Te­mel, in­san­dır: Ha­cı Bek­taş’ın ki­şi­li­ğin­den yo­la çı­ka­rak onun tem­sil et­ti­ği dü­şün­ce­nin özün­de, in­sa­nın yat­tığını söy­ley­bi­li­riz. Ale­vi­li­ği, Ana­do­lu’ya gö­re sı­cak, se­vim­li bir gö­rüş­le yo­rum­la­yan bu dü­şün­ce­de, in­sa­nın kal­bi Tan­rı’nın be­lir­di­ği yer­dir. İn­sa­nın bi­çi­mi de Tan­rı’ya ben­zer. Za­ten, in­sa­nın ru­hu, inan­ca gö­re Tan­rı’nın doğ­ru­dan bir par­ça­sı­dır. Bu yüz­den de oku­na­cak en yü­ce ki­tap in­san­dır... Ge­rek in­sa­nın, ge­rek [...]

Tahtacılar Hakkında Merak Ettikleriniz…

Emektar Araştırmacı / Yazar VELİ ASAN’la Söyleşi Şu anda yoğun sağlık problemleri yaşayan, toplumumuzun çok önemli siması Veli Asan’la yapılmış çok kapsamlı söyleşilerin video kayıtları şu anda Şahkulu Alevi Bilgi Merkezi Arşivindedir. Aşağıda onun görüşlerini özetleyen bir söyleşiyi ilginize sunuyor, kendisine Şahkulu Sultan Dergahı Vakfı olarak, tekrar çok geçmiş olsun, diyoruz.. Günümüzde Tahtacı Türkmen Aleviliği [...]

CEM NEDİR ?

Cem, Alevilerin toplu halde yaptıkları ibadetin adıdır. Kavram olarak Cem Arapça bir kelime olup toplanma, birikme, bir araya gelme manasına gelmektedir. Cem'in kaynağı Kırklar Cem'idir. Cem ibadetini diğer inançlardaki ibadetlerden farklı kılan en önemli unsur; Cem de bulunanların aynı zamanda toplumda hesap vermekle yükümlü olmalarıdır. Cem de bulunanlar bir birlerinden Razı Olmak zorundalar. Cem de [...]