Alevi Örgütleri Platformunun Yeni Anayasaya İlişkin Talepleri

Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığının anayasal güvenceye alınması,açıkça hukuka aykırı kararlarından dolayı yargı mensuplarının hukuki sorumluluklarının anayasal bir kural haline getirilmesi,tabii hakim ilkesini zedeleyen ve özgürlüklerin keyfi olarak kısıtlanmasına yol açmış bulunan özel yetkili mahkeme sistemine mutlaka son verilmeli,yargıç ve savcıların yürütmeden bağımsız bir atama sistemi kurulmalı, İnsanlık onurunun en geniş anlamda evrensel hukuk kuralları çerçevesinde [...]